Điều khoản giao dịch

Xin quý khách vui lòng đọc và đồng ý với các điều khoản khi sử dụng website của công ty chúng tôi trước khi sử dụng các dịch vụ trên website. Quý khách đồng ý các điều khoản sau coi như đã chấp nhận các điều khoản. Do đó trước khi mua hàng và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, Đề nghị quý khách hãy đọc kỹ các điều khoản trên .

Mọi phát sinh, khiếu nại, tranh chấp về việc khai thác và sử dụng các dữ liệu, thông tin, tư liệu có trong trang web của công ty chúng tôi đều được nằm dưới sự chi phối của luật pháp Việt Nam.

1. Trách nhiệm về đăng tải các thông tin có trên Website:

– Chúng tôi cung cấp lên website này các nội dung, thông tin từ các nguồn thông tin đáng tin cậy và chính xác.

–  Hình ảnh trên website được chúng tôi cung cấp chi tiết rõ ràng và được sự cho phép.

–  Giá sản phẩm được để trên website là dung để cho đặt hang trên website. Chúng tôi cam kết và rõ ràng trong việc niêm yết giá chính xác và cập nhật hang ngày nếu có sự thay đổi. Đôi khi cũng có một số ít trường hợp, giá của một số sản phẩm sẽ khác với giá niêm yết trên website ( do là sản phẩm theo mùa hoặc chi phí tạo ra sản phẩm đó thay đổi..). Do đó khi gặp trường hợp trên chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với khách hang thông qua thông tin mà khách hang cung cấp cho chúng tôi.

– Giá cập nhật trên website là giá bán lẻ đã bao gồm VAT được áp dụng trên toàn quốc. Tuy vậy sẽ có một số sản phẩm có giá mà chưa bao gồm VAT, chúng tôi sẽ ghi chú thích bên cạnh để quý khách biết rõ hơn.

2. Trách nhiệm của chúng tôi trong việc cung cấp hàng hoá:

Website phải có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ thông tin và chất lượng cũng như số theo đúng thời gian và các thoả thuận khác có trong đơn đặt hàng hoặc hợp đồng mua bán hàng hoá đã ký kết giữa công ty chúng tôi và khách hàng.

3. Nghĩa vụ của khách hàng:

– Cung cấp đầy đủ chông tin cho chúng tôi theo form có sẵn để tiện cho việc đặt hàng và giao hàng.

– Thanh toán đơn hàng đúng thời gian mà hai bên đã thoả thuận và ký kết có trong đơn đặt hàng hoặc hợp đồng mua bán hàng hoá .